Aktualności

ERBUD podpisał trzy umowy na budowy farm wiatrowych

ERBUD S.A., w konsorcjum ze swoją spółką zależną PBDI S.A., podpisał trzy umowy ze spółkami należącymi do grupy EDF RENOUVELABLES S.A. Łączna wartość kontraktów to 68,74 mln zł netto.

W ramach umowy z Wiatropol Ustka Sp. z o.o. konsorcjum wykona roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Ustka. Wartość kontraktu netto to 26,97 mln zł netto. Druga umowa obejmuje roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Górzyca dla Starke Wind Górzyca Sp. z o.o. Kontrakt jest wart 26,83 mln zł netto. W ramach trzeciej umowy konsorcjum ERBUD S.A. i PBDI S.A. wykona roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Parnowo dla Wiatropol Parnowo Sp. z o.o. Wartość tego kontraktu wynosi 14,94 mln zł netto.

Termin realizacji wszystkich prac wyznaczono na 24 lipca 2021 roku.

Należące do Grupy ERBUD Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. (PBDI S.A.) specjalizuje się m.in. w pracach związanych z budową farm wiatrowych. W styczniu 2020 roku spółka podpisała umowę wartą 75 mln zł netto na budowę farmy wiatrowej w województwie zachodniopomorskim dla ENERTRAG Aktiengesellschaft. W listopadzie 2019 roku PBDI podpisała dwie umowy na wykonanie kompleksowych robót przy budowie farm wiatrowych Świecie oraz Dębowa Łąka, wartość obu kontraktów to 79 mln zł netto.

Informacja w formacie PDF