Aktualności

ERBUD przebuduje elektrociepłownię Michelin w Olsztynie

Konsorcjum spółek z Grupy ERBUD – ERBUD Industry Sp. z o.o. (lider) i ERBUD S.A. – podpisało z Michelin Polska S.A. kontrakt na przebudowę elektrociepłowni w Olsztynie, w tym na wykonanie nowej kotłowni gazowej. Umowa opiewa na kwotę 38,2 mln złotych.  

Przebudowa elektrociepłowni Michelin Polska S.A. w Olsztynie polegać będzie na wyburzeniu obecnego i budowie nowego budynku technicznego. Następnie wykonawca zainstaluje w elektrociepłowni nowy kocioł parowy opalany gazem ziemnym.

Celem inwestycji jest jednoczesne ograniczenie istniejących węglowych źródeł spalania paliw. Realizacja wpisuje się tym samym w nowo otwarty cykl inwestycji przemysłowych służących poprawie jakości powietrza w Polsce.

W ramach umowy konsorcjum ERBUD Industry i ERBUD S.A. zobowiązane jest do zaprojektowania i wybudowania obiektu według formuły „pod klucz”. Budowa ma zakończyć się do końca 2019 roku.

Wynagrodzenie dla konsorcjum wyniesie 38,2 mln zł netto, w tym 38,06 mln zł dla ERBUD Industry Sp. z o.o. i 140 tys. zł dla ERBUD S.A.

ERBUD Industry Sp. z o.o. specjalizuje się w modernizacjach i budowie nowych obiektów dla przemysłu i energetyki. Wykonuje również instalacje technologiczne związane z ochroną środowiska. W listopadzie 2017 roku ERBUD Industry Sp. z o.o. zawarła (również w konsorcjum) umowę z Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. na modernizację instalacji oczyszczania spalin w ciepłowni w Częstochowie. Prace zakończą się we wrześniu 2019 roku.