Aktualności

ERBUD rozbuduje Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie

ERBUD S.A. podpisał z Klinicznym Szpitalem Wojewódzkim Nr 1 w Rzeszowie kontrakt na przebudowę Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc. Wartość umowy wynosi 29,2 mln zł netto. 

 

Przedmiotem kontraktu jest I etap projektu obejmującego przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku placówki medycznej przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie, w tym rozbiórkę części budynku (Segmentu B). ERBUD odpowiadać będzie również za wszelkie niezbędne instalacje i sieci, a także za wybudowanie miejsc postojowych, dróg, chodników i oświetlenia terenu. 

 

Zakończenie realizacji kontraktu przewidziane jest w marcu 2021 r. 

 

ERBUD S.A. specjalizuje się w budowie, przebudowie i modernizacji szpitali i obiektów medycznych. W listopadzie 2018 r. Spółka podpisała z Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii kontrakt na rozbudowę jednego z budynków szpitala. Obecnie spółka realizuje także Szpital Południowy w Warszawie, Centrum Medycyny Nieinwazyjnej dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz termomodernizację budynku głównego Szpitala oraz budynku Polikliniki SPSK nr 4 w Lublinie. Wśród innych, podpisanych w ostatnim czasie kontraktów dla sektora medycznego, warto wymienić Szpitale w Jarosławiu, Dębicy oraz Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. 

 

W przeszłości Grupa ERBUD wybudowała lub przebudowała m.in. Centrum Medycyny Inwazyjnej Akademii Medycznej w Gdańsku, Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, Klinikę „Przylądek Nadziei” we Wrocławiu czy Katowickie Centrum Onkologii.