Aktualności

ERBUD Rzeszów rozbuduje CKD Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

ERBUD Rzeszów Sp. z o.o. – spółka zależna od ERBUD S.A. – podpisała w konsorcjum z Fast Group Sp. z o.o. umowę z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi na roboty budowlane w ramach II etapu rozbudowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego. Wartość kontraktu wynosi 25,1 mln zł, z czego na ERBUD Rzeszów przypada 15,8 mln zł. 

 

Konsorcjum odpowiedzialne będzie za budowę Zespołu Poradni Specjalistycznych i Serwerowni w budynku A2 należącym do Centrum Kliniczno-Dydaktycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Prace budowlane rozpoczną się w maju 2018 roku. Termin realizacji wyznaczono na 20 lutego 2019 roku. 

II etap rozbudowy CKD pozwoli otworzyć w szpitalu 10 oddziałów, m.in. onkologii, medycyny paliatywnej, neurologii czy ginekologii onkologicznej, a także ośrodek radioterapii.  

 

ERBUD Rzeszów Sp. z o.o. powstała w 2001 roku i jest spółką w 79% zależną od ERBUD S.A. Realizuje kontrakty w systemie generalnego wykonawstwa oraz wykonuje prace projektowe. Specjalizuje się w modernizacji i budowie nowych obiektów służby zdrowia oraz obiektów infrastruktury miejskiej.