Aktualności

ERBUD S.A. kontynuuje prace przy Centrum Praskim Koneser w Warszawie

Spółka ERBUD podpisała aneksy do dwóch umów z BBI Development S.A. dotyczących robót budowlanych przy Centrum Praskim Koneser w Warszawie. Zgodnie z kontraktami, ERBUD S.A odpowiada za generalne wykonawstwo łącznie czterech budynków kompleksu handlowo-usługowego oraz towarzyszącej im infrastruktury. Łączna wartość umów – po uwzględnieniu aneksów zwiększających wynagrodzenie wykonawcy – wynosi ponad 106 mln zł.

Aneksy do umów z BBI Development S.A. wynikają z konieczności wykonania dodatkowych prac przy równoczesnym uwzględnieniu kosztów związanych z przesunięciem terminu ukończenia budowy.

Pierwsza umowa, z października 2015 roku, dotyczyła wykonania przez ERBUD S.A. trzypoziomowego parkingu podziemnego dla kompleksu Centrum Praskiego Koneser oraz budynku J (który jest dziś siedzibą Campus Warsaw – inkubatora start-upów sygnowanego przez Google). Zakończenie realizacji tej części kontraktu planowane jest na 31 lipca 2018 r.

Z kolei przedmiotem drugiego kontraktu, z grudnia 2016 roku, było generalne wykonawstwo budynków usługowo-hotelowo-biurowych: B, C i D. Ten projekt ma zostać zrealizowany do 31 sierpnia 2018 r.

Wynagrodzenie ERBUD S.A. z tytułu pierwszej umowy – po uwzględnieniu aneksu – wyniesie w sumie 9,1 mln euro oraz 3,1 mln zł. Wartość drugiego kontraktu w wyniku aneksu zwiększyła się natomiast do 15,6 mln euro.

Po przeliczeniu po kursie z dnia podpisania aneksów, łączna wartość umów wyniesie 106,6 mln zł.

W przeszłości ERBUD S.A. realizował dla spółki BBI Development dwa etapy osiedla mieszkaniowego Małe Błonia w Szczecinie.