Aktualności

ERBUD S.A. kontynuuje prace przy Seaside Park w Kołobrzegu

Spółka ERBUD zrealizuje roboty wykończeniowe przy obiekcie uzdrowiskowo-hotelowym Seaside Park w Kołobrzegu. Jest to kontynuacja kontraktu podpisanego w 2016 roku, zgodnie z którym ERBUD S.A. doprowadziła inwestycję do stanu surowego otwartego.

Wartość aneksu do umowy wynosi 23,3 mln złotych, a łączna wartość całego kontraktu po jego aneksowaniu wzrosła do 77,3 mln złotych. Inwestorem jest spółka Seaside Park z siedzibą w Warszawie.

Przedmiotem aneksu jest kompleksowe wykonanie robót wykończeniowych oraz instalacji sanitarnych i mechanicznych wewnętrznych w obiekcie uzdrowiskowo-hotelowym Seaside Park w Kołobrzegu. Termin realizacji prac wyznaczono na 31 stycznia 2019 roku.

W Seaside Park znajdzie się blisko 400 apartamentów.

Dla inwestora będącego właścicielem spółki Seaside Park, ERBUD S.A. realizuje obecnie jeszcze dwa kontrakty na terenie Warszawy.