Aktualności

ERBUD S.A. wybuduje drugi etap Zajezdni Poznań

ERBUD S.A. został generalnym wykonawcą budynku nr 3 w ramach II etapu inwestycji Zajezdnia Poznań, zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z parkingiem podziemnym w poznańskiej dzielnicy Jeżyce. Wartość kontraktu podpisanego z REF Eastern Opportunities Sp. z o.o. wynosi 39,4 mln zł.

Prace budowlane rozpoczną się 8 stycznia 2018 roku. Spółka ERBUD odpowiedzialna będzie za wykonanie robót budowlanych wraz z robotami instalacyjnymi, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. Termin realizacji wyznaczono na wrzesień 2019.

Podpisana umowa jest początkiem współpracy ERBUD S.A. z inwestorem REF Eastern Opportunities Sp. z o.o.

Zajezdnia Poznań zlokalizowana jest przy Gajowej, Zwierzynieckiej, Sienkiewicza i Kraszewskiego, w poznańskiej dzielnicy Jeżyce. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu to 40 tys. m2, z czego największą część zajmują mieszkania – 359 lokali. Budowa obiektu ruszyła w grudniu 2015, a jej koniec przewidywany jest na rok 2021.