Aktualności

ERBUD S.A. wybuduje III etap Dorzecza Legnickiej we Wrocławiu

ERBUD S.A. otrzymał nakaz rozpoczęcia robót budowlanych przy III etapie inwestycji mieszkaniowej Dorzecze Legnickiej we Wrocławiu. Jest to następstwo umowy podpisanej 25 maja 2018 r. ze spółką zależną Vantage Development S.A. Wartość kontraktu wynosi 47 mln zł.  

 

Spółka ERBUD jest też generalnym wykonawcą I oraz II etapu osiedla Dorzecze Legnickiej, zlokalizowanego przy ul. Małopanewskiej we Wrocławiu. Zgodnie z umową z 25 maja 2018 r. i wydanym dziś nakazem rozpoczęcia robót, ERBUD S.A. wykona III etap inwestycji, na który składa się zespół wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym oraz niezbędnymi drogami dojazdowymi. Etap III inwestycji obejmować będzie 204 mieszkania. 

 

Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 64 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót, a więc do 8 listopada 2019 r.

 

Grupa Vantage Development i Grupa ERBUD są długoletnimi partnerami biznesowymi. Dorzecze Legnickiej to już kolejny wspólny projekt obu podmiotów. Zrealizowały dotąd szereg innych inwestycji, w tym Dom Saski w Warszawie oraz osiedle Nowy Gaj i budynek biurowy Promenady Zita we Wrocławiu.