Aktualności

ERBUD S.A. wykona prace termomodernizacyjne w Szpitalu Klinicznym w Lublinie

Spółka ERBUD podpisała umowę z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 4 w Lublinie na wykonanie prac termomodernizacyjnych. Wartość kontraktu wynosi 45,41 mln złotych brutto (36,9 mln zł netto). Termin realizacji wyznaczono na czerwiec 2021 roku. 

 

Prace termomodernizacyjne będą prowadzone w głównym budynku szpitala oraz budynku polikliniki, 

a ich celem jest poprawa efektywności energetycznej szpitala. W ramach projektu ERBUD wykona modernizację systemu ogrzewania, docieplenie stropodachów i dachów, modernizację systemu przygotowania ciepłej wody, modernizację instalacji oświetleniowej, docieplenie wszystkich ścian 

i stropów zewnętrznych, wymianę części okien i drzwi oraz elementy zagospodarowania terenu. Zamontowana zostanie także instalacja fotowoltaiczna. Budowę zrealizuje ERBUD S.A. - oddział Rzeszów.