Aktualności

ERBUD S.A. wyremontuje i rozbuduje OSiR w Tomaszowie Lubelskim

ERBUD S.A. zmodernizuje budynki należące do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim. Na podstawie umowy zawartej z miastem, spółka ERBUD rozbuduje też placówkę o nową, krytą pływalnię. Wartość kontraktu to 26,3 mln zł. 

 

Roboty budowlane obejmą remont budynków OSiR oraz wykonanie krytej pływalni. Modernizacja realizowana jest w ramach I etapu zamówienia publicznego „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Miasta Tomaszów Lubelski poprzez modernizację budynków OSiR – rozbudowę o krytą pływalnię, remont hali sportowej OSIR z zapleczem administracyjno-socjalnym oraz budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi i usługowymi w Tomaszowie Lubelskim”. 

 

Termin realizacji wyznaczono na 15 października 2020 r.