Aktualności

ERBUD S.A z nowym kontraktem w Toruniu

Spółka pozyskała zlecenie na modernizację i rozbudowę budynku basenu przy ul. Bażyńskich 9/17 w Toruniu. Umowa dotyczy również prac związanych z zagospodarowaniem terenów wokół basenu na cele rekreacyjne. Wartość zlecenia to 41,9 mln zł netto.

Inwestorem jest Gmina Miasta Toruń, a dokładnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zgodnie z Umową prace budowlane zostaną zakończone do 31 lipca 2020 roku. Szkolenie, rozruch technologiczny i uruchomienie basenu mają natomiast nastąpić do końca sierpnia 2020 roku.

To kolejny kontrakt podpisany przez ERBUD S.A w tym miesiącu. Na początku września Spółka podpisała aneks do umowy na budowę Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego Galeria Młociny. Zwiększył on wartość kontraktu o 56,6 ml zł do kwoty 591,2 mln zł. Zawarto także warunkową umowę na rozbudowę Hotelu Solny w Kołobrzegu o wartości 26 mln zł.