Aktualności

ERBUD wybuduje III etap inwestycji Port Popowice

ERBUD S.A. podpisał umowę z Vantage Development S.A. na budowę wielorodzinnego budynku mieszkalnego z lokalami usługowymi na parterze w ramach inwestycji Port Popowice we Wrocławiu. Wartość umowy wynosi 73,5 mln zł netto.

Kontrakt zakłada wybudowanie budynku mieszkalnego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym. W ramach umowy ERBUD przygotuje także wewnętrzną oraz zewnętrzną infrastrukturę techniczną oraz zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, w tym tzw. małą architekturę, tereny zielone oraz układ komunikacyjny u zbiegu ulic Białowieskiej i Popowickiej.

Grupa ERBUD i Grupa Vantage Development są wieloletnimi partnerami biznesowymi. ERBUD odpowiada za wykonanie dwóch poprzednich etapów Portu Popowice. Z tym inwestorem spółka współpracowała także przy realizacji takich projektów mieszkaniowych jak Promenady Wrocławskie, Nowy Gaj, Dorzecze Legnickiej czy Legnicka 33 we Wrocławiu oraz Dom Saski w Warszawie. Dla Vantage Development ERBUD wybudował także wrocławski biurowiec Promenady Zita.

Informacja w formacie PDF