Aktualności

ERBUD wybuduje kolejne etapy osiedli dla Vantage Development

ERBUD S.A. podpisała ze spółkami zależnymi Vantage Development S.A. umowy na realizację dalszych etapów inwestycji mieszkaniowych we Wrocławiu: Dorzecze Legnickiej (etap III) i Promenady Wrocławskie (etap X). Wartość kontraktów to odpowiednio 47 oraz 48 milionów złotych.

 

Na podstawie pierwszej umowy ERBUD S.A. wybuduje III etap osiedla Dorzecze Legnickiej przy ul. Małopanewskiej we Wrocławiu. W ramach tego etapu inwestycji powstaną 204 mieszkania. Spółka ERBUD wykona budynki mieszkalne z garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym oraz niezbędnymi drogami dojazdowymi. Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 64 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót, który to nakaz może zostać wydany przez inwestora najpóźniej do 31 marca 2019 roku. Wartość umowy to 47 mln zł. 

 

Drugi kontrakt obejmuje wykonanie X etapu osiedla Promenady Wrocławskie przy ul. Zakładowej we Wrocławiu. Znajdą się w nim 233 mieszkania i 6 lokali usługowych. ERBUD S.A. stworzy również niezbędną infrastrukturę techniczną, a także zagospodarowanie i uzbrojenie terenu wraz z układem komunikacyjnym. Zakończenie całości robót zostało przewidziane w terminie 102 tygodni od dnia doręczenia nakazu rozpoczęcia robót, który to nakaz może wydany przez inwestora najpóźniej do 31 grudnia 2018 roku. Umowa opiewa na kwotę 48 mln zł. 

 

Vantage Development S.A. i ERBUD S.A. są długoletnimi partnerami biznesowymi. Obie spółki współpracowały przy poprzednich etapach osiedli Dorzecze Legnickiej i Promenady Wrocławskie. W przeszłości ERBUD S.A. był także generalnym wykonawcą m.in. osiedla mieszkaniowego Nowy Gaj oraz biurowca Promenady Zita we Wrocławiu, a także inwestycji deweloperskiej Dom Saski w Warszawie.