Aktualności

Fundacja ERBUDU wsparła szpital w Grudziądzu

Fundacja ERBUD „Wspólne wyzwania” im. Eryka Grzeszczaka przekazała Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu 10 tys. zł. Szpital przeznaczy pieniądze na potrzebne środki ochrony osobistej: rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji, jednorazowe ręczniki oraz nawilżane chusteczki. Grudziądzki szpital jest od 16 marca przekształcony w szpital zakaźny, który przyjmuje chorych zakażonych SARS-CoV-2.