Aktualności

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wzmacnia współpracę z Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie podpisały deklarację o współpracy. Jej celem jest wspólne działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy przy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, serwisowaniu i przy utrzymaniu istniejących dróg.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zobowiązały się do budowania kultury BHP poprzez ciągłe doskonalenie systemów zarządzania BHP na realizowanych inwestycjach oraz opracowanie wspólnej strategii działań, w tym wytycznych podnoszących poziom bezpieczeństwa na budowach. Obie strony powołają teraz zespoły eksperckie, które opracują szczegółowy zakres współpracy i harmonogram działań.

- Chcemy ograniczyć niebezpieczne zdarzenia na budowach do minimum. Dzięki współpracy z organizacją zrzeszającą generalnych wykonawców możemy to zrobić jeszcze skuteczniej. Współpraca w tak ważnej kwestii to podstawa sukcesu - mówi Tomasz Żuchowski, p.o. Dyrektor Generalny Dróg Krajowych i Autostrad.

- Podpisanie deklaracji to tak naprawdę formalność, bo już od jakiegoś czasu wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa na budowach. Mamy nadzieję, że jednym z efektów naszej współpracy będzie wypracowanie wytycznych bezpieczeństwa, które będą pomocne na wszystkich etapach procesu budowlanego - mówi Jacek Leczkowski, który od tego roku pełni funkcję prezydenta Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. - Bezpieczeństwo pracy to jedno z pól, na którym niezbędna jest współpraca wszystkich stron realizujących inwestycje budowlane. Mam nadzieję, że nasze partnerstwo będzie dla innych branż modelowym przykładem współpracy z instytucjami publicznymi: w pełni zorganizowanej, transparentnej, przyczyniającej się do rozwoju sektora - dodaje Jacek Leczkowski.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie propaguje kulturę bezpieczeństwa na budowach poprzez wdrażanie standardów, w tym wprowadzanie systemowych rozwiązań z dziedziny BHP oraz działalność edukacyjno-szkoleniową. Organizacja przygotowuje filmy, instruktaże i szkolenia dla pracowników budowlanych. Plakaty z wytycznymi na temat ochrony przed koronawirusem były publikowane m.in. przez GDDKiA. - Oprócz poprawy bezpieczeństwa na drogach i obiektach inżynieryjnych w tej kadencji chcemy skupić się na procedurach związanych z pracami na wysokościach oraz transportem pionowym materiałów - mówi prezydent Porozumienia Jacek Leczkowski.

Deklarację współpracy pomiędzy Porozumieniem dla Bezpieczeństwa w Budownictwie i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad podpisano podczas posiedzenia komitetu sterującego Porozumienia, czyli organu złożonego z prezesów, wiceprezesów i dyrektorów generalnych członków-sygnatariuszy. Oprócz prezydenta Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie Jacka Leczkowskiego i p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego uczestniczyli w nim również Radca Generalnego Dyrektora - Tomasz Kwieciński, dyrektor Pionu BHP w Grupie ERBUD - Bartosz Wiśniewski oraz Michał Wasilewski, koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

---

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to inicjatywa generalnych wykonawców na rzecz ograniczenia liczby wypadków na budowach. Jego sygnatariuszami są: Budimex, Eiffage Polska Budownictwo, Grupa ERBUD, Hochtief Polska, Karmar, Mostostal Warszawa, Mota-Engil Central Europe, Polimex-Mostostal, Porr, Skanska, Strabag, Unibep oraz Warbud. W tym roku Porozumienie obchodzi 10-lecie istnienia. Porozumienie wypracowało jednolite standardy bezpieczeństwa na budowach. Dzięki temu podwykonawcy wiedzą, że wszyscy jego sygnatariusze mają takie same wymagania dotyczące BHP, które należy stosować i wliczyć w cenę swoich usług.

Działania Porozumienia wspierają: Główny Inspektor Pracy, Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy Budowlani, Polska Izba Inżynierów Budownictwa oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Dzięki działaniom Porozumienia bezpieczeństwo pracowników na budowach jest dziś niepodważalnym i powszechnym standardem. Przez 10 lat istnienia PBB podjęło szereg inicjatyw na rzecz propagowania kultury bezpieczeństwa, uświadamiania niebezpieczeństw związanych z pracą na budowie oraz zapobiegania ryzykom i wypadkom. Porozumienie prowadzi bazę wiedzy na temat BHP, organizuje doroczną kampanię Tydzień Bezpieczeństwa czy konkurs „Buduj Bezpiecznie”. Dzięki staraniom organizacji wymagania BHP są standardem w umowach podwykonawczych, na transport czy dostawę żurawi. PBB przygotowuje też scenariusze dla kierowników i brygadzistów (tzw. kwadranse BHP) oraz materiały szkoleniowe w językach obcych, które są dostosowane do potrzeb budów.

Więcej informacji na www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl
Michał Wasilewski
Koordynator Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
m.wasilewski@porozumieniedlabezpieczenstwa.pl, tel. 510 023 557

Informacja w formacie PDF