Aktualności

Grupa ERBUD ma umowę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym

Czołowa polska grupa budowlana zmodernizuje rektorat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM). Wartość kontraktu wynosi 29,8 mln zł netto.

Umowa dotyczy wykonanie termomodernizacji budynku rektoratu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Żwirki i Wigury 61. Za realizację prac odpowiada ERBUD International. Termin zakończenia prac ustalono na 6.09.2023.

Kontrakt z WUM to kolejna, czwarta umowa ERBUD International w zakresie prac termomodernizacyjnych. Obecnie, spółka wchodząca w skład Grupy ERBUD, realizuje prace termomodernizacyjne w systemie „projektuj i buduj” z Narodowym Instytutem Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie oraz Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie. W fazie czynności odbioru końcowego znajduje się termomodernizacja Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Dotychczas przy realizacji termomodernizacji Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie ERBUD wykorzystał unikalne rozwiązania techniczne i funkcjonalne m.in. Spółka chce zabezpieczyć swoje autorskie rozwiązania, będące wynikiem wieloletnich prac badawczo-rozwojowych oraz doświadczenia kadry techniczno-inżynieryjnej i złożyła wniosek patentowy w zakresie opracowanych metod termomodernizacji budynków.

Informacja w formacie PDF