Aktualności

Grupa ERBUD w I kwartale 2019: wzrost przychodów, zysku brutto i EBIT

  • Wzrost przychodów o 39%, wyniku brutto o 12% oraz EBIT o 17% r/r
  • Wzrost przychodów z budownictwa kubaturowego w Polsce o 60% r/r
  • Bezpieczny poziom zadłużenia
  • Wzrost wartości portfela zleceń o 11% r/r

 

Grupa ERBUD w pierwszym kwartale 2019 r. zanotowała 601 mln zł przychodów ze sprzedaży, o 39% więcej niż rok wcześniej. Wynik brutto ze sprzedaży wyniósł 27,6 mln zł i był o 12% większy niż przed rokiem, z kolei EBIT osiągnął poziom 5,8 mln zł, co oznacza wzrost o 17% r/r. Na koniec marca Grupa zgromadziła portfel zamówień o wartości 2,174 mld zł, a więc o 11% większy niż w analogicznym okresie zeszłego roku. 

 

Wynik netto na koniec marca 2019 r. wyniósł 1,8 mln zł wobec 4,6 mln zł rok wcześniej. Różnica wynika przede wszystkim z jednorazowego zwrotu pożyczki (wraz z odsetkami) w kwocie 4,4 mln zł, który miał miejsce w I kwartale ubiegłego roku. Koszty finansowe utrzymały się w porównywanych okresach na zbliżonym poziomie. 

 

Marża wyniku brutto ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2019 r. wyniosła 4,6%, a marża EBIT 1%. 

 

– Rekordowy portfel zamówień, z którym Grupa ERBUD weszła w 2019 rok, przyczynił się do solidnego wzrostu przychodów, a przede wszystkim do poprawy wyniku EBIT. W kolejnych kwartałach liczymy na utrzymanie tej wzrostowej tendencji, co pozwoli osiągnąć zakładany na ten rok cel w postaci rentowności EBIT na poziomie skonsolidowanym między 1,5 a 2 procent – mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A.

 

Łączne przychody Grupy ERBUD z budownictwa kubaturowego w Polsce w I kwartale 2019 r. wyniosły 453,8 mln zł i wzrosły o 60% r/r. Z kolei budownictwo kubaturowe za granicą przyniosło 38,6 mln zł przychodów i utrzymało się na zbliżonym poziomie względem pierwszego kwartału ubiegłego roku (spadek o 1,2 mln zł). 

 

Segment energetyczno-serwisowy – łącznie w kraju i za granicą – zwiększył przychody o 28% r/r, do 74,6 mln zł. 

 

Na koniec marca Grupa ERBUD miała portfel zleceń w wysokości 2 174 mln zł, z czego 1 377 mln zł przypada na 2019 rok, a 796 mln zł na dalsze lata (2020-2021). Udział zamówień publicznych w portfelu zgromadzonym na koniec marca wyniósł 42%. Największym kontraktem publicznym realizowanym przez Grupę ERBUD jest umowa spółki PBDI (w konsorcjum z Mostami Łódź) z GDDKiA na budowę odcinka drogi ekspresowej S3 o wartości 715,2 mln zł. Na PBDI S.A. przypada połowa tej kwoty, czyli 357,6 mln zł.

 

Od 1 kwietnia do 14 maja 2019 r. Grupa ERBUD podpisała kilka nowych kontraktów o łącznej wartości 263 mln zł. ERBUD S.A. będzie m.in. głównym wykonawcą budynku mieszkalnego Legnicka 33 we Wrocławiu. Wartość kontraktu ze spółką z Grupy Vantage Development to 67,2 mln zł. Spółka pozyskała także zlecenie na przebudowę i rozbudowę pływalni miejskiej OSiR w Stargardzie za 31,6 mln zł oraz kontrakt na realizację budynku z mieszkaniami na wynajem w Warszawie, o wartości 33 mln zł. Z kolei niemiecka spółka GWI z Grupy ERBUD zrealizuje stan surowy wieżowca UpperNord Tower w Düsseldorfie – najwyższego budynku mieszkalno-hotelowego w stolicy Nadrenii Północnej-Westfalii. Umowa podpisana ze spółką zależną od CG Gruppe warta jest 24 mln euro (102,8 mln zł). 

 

– Możliwości dalszego rozwoju dostrzegamy głównie w segmencie kubaturowym, którego łączny portfel zleceń w kraju i za granicą stanowił na koniec marca 67% całego portfela Grupy ERBUD. Znaczny potencjał widzimy też w segmencie budownictwa inżynieryjno-drogowego, przede wszystkim za sprawą realizowanego przez spółkę PBDI dużego kontraktu na budowę trasy S3, a także dzięki licznym inwestycjom w farmy fotowoltaiczne. Dzięki obfitemu portfelowi zamówień możemy sobie pozwolić na bardzo selektywny dobór kolejnych zleceń. Priorytetem jest obecnie stabilizacja przychodów i poprawa rentowności – zapowiada Prezes Zarządu ERBUD S.A. 

 

Grupa ERBUD niezmiennie zachowuje stabilną sytuację finansową. Potwierdza to m.in. 99,2 mln zł środków pieniężnych do dyspozycji spółki oraz bezpieczny poziom zadłużenia netto, które wyniosło 28,4 mln zł. 

 

W pierwszym kwartale 2019 r. zatrudnienie w Grupie wynosiło 2 538 osób, a więc zmniejszyło się od początku roku o 24 osoby.