Aktualności

Grupa ERBUD wykonawcą inwestycji dla Michelin Polska

Konsorcjum złożone z ERBUD Industry Sp. z o. o. (lider) oraz ERBUD S.A. (partner) podpisało umowę z Michelin Polska S.A. na budowę drugiego kotła parowego opalanego gazem ziemnym o mocy 42 MWt i wydajności pary 55t/h w Elektrociepłowni Michelin Polska w Olsztynie. Wartość kontraktu wynosi 31,9 mln zł netto.

Umowa obejmuje także przebudowę niezbędnej infrastruktury w ramach nowej kotłowni zlokalizowanej w elektrociepłowni. Termin końcowy realizacji umowy ustalono na 30 listopada 2022 r. Umowa podzielona jest na fazę projektową, która ma być wykonana do 31 grudnia 2020 r. oraz fazę realizacji, która zostanie uruchomiona po otrzymaniu od Zamawiającego polecenia rozpoczęcia prac w terminie do 31 stycznia 2021 r.

W latach 2018-2020 konsorcjum złożone z ERBUD Industry i ERBUD S.A. przebudowywało Elektrociepłownię Michelin Polska w Olsztynie. Modernizacja polegała na wyburzeniu ówczesnego budynku technicznego i wybudowaniu nowego, a następnie zainstalowaniu w elektrociepłowni pierwszego kotła parowego opalanego gazem ziemnym o mocy 42MWt i wydajności pary 55t/h. Służyło to ograniczeniu istniejących węglowych źródeł spalania paliw.

ERBUD Industry specjalizuje się w modernizacjach i budowie nowych obiektów dla przemysłu i energetyki. Wykonuje również instalacje technologiczne związane z ochroną środowiska. Obecnie w konsorcjum z ERBUD S.A. spółka przeprowadza modernizację kotłów wodnych WR w Ciepłowni Rejtana w Częstochowie oraz kotła nr 2 o wydajności pary 215t/h w Elektrociepłowni Puławy w zakresie ograniczenia emisji tlenków siarki i azotu oraz pyłu. W grudniu 2019 r. Erbud Industry podpisał umowę z PGE Energia Ciepła S.A. na budowę „pod klucz” kotłowni rezerwowo-szczytowej o mocy zainstalowanej 130 MWt, składajacej się z dwóch kotłów gazowo-olejowych o mocy 30MWt każdy oraz dwóch kotłów elektrodowych o mocy 35MWt każdy, wraz z niezbędną infrastrukturą.

Informacja w formacie PDF