Aktualności

Grupa ERBUD z rekordowymi przychodami za 2018 rok oraz 23 mln zł zysku EBIT w drugim półroczu

  • Przychody ze sprzedaży po raz pierwszy w historii przekroczyły dwa miliardy złotych – wyniosły dokładnie 2,33 mld zł.
  • W drugim półroczu zysk EBIT wyniósł 23,1 mln zł, a zysk netto 8,8 mln zł. Ostatecznie strata EBIT za 2018 rok wyniosła 17,3 mln zł.
  • Dzięki akwizycji niemieckiej spółki IVT, przychody Grupy z działalności zagranicznej wzrosły o 39% r/r.
  • Poziom gotówki na koniec grudnia wyniósł 207 mln zł – jest to wzrost o 9% w stosunku do roku poprzedniego. 

 

Grupa ERBUD osiągnęła w 2018 roku rekordowe przychody ze sprzedaży na poziomie 2,33 mld zł, czyli o 29% wyższe niż w roku poprzednim. W samym drugim półroczu zysk EBIT wyniósł 23,1 mln zł, a zysk netto 8,8 mln zł. Wartość portfela zleceń na koniec grudnia przekroczyła 2,5 mld zł. 

 

W 2018 roku Grupa zanotowała 17,3 mln zł straty EBIT i 21,1 mln zł straty netto wobec odpowiednio 37,7 mln zł zysku EBIT i 23,9 mln zł zysku netto w 2017 roku. Na koniec grudnia strata EBIT była niższa o 23,1 mln zł, a strata netto niższa o 8,8 mln zł w porównaniu do stanu na koniec czerwca. Na odnotowaną wówczas stratę wpłynęło rozliczenie kontraktów podpisywanych w 2016 i w pierwszej połowie 2017 roku, a także niekorzystne tendencje na rynku budowlanym. 

 

– W drugiej połowie 2018 roku osiągnęliśmy ponad 23 mln zł zysku EBIT, a w 2019 rok weszliśmyz rekordowym portfelem zamówień. Podtrzymujemy złożoną niedawno deklarację, że chcemy na poziomie skonsolidowanym osiągnąć w tym roku rentowność EBIT powyżej 2% – mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A. 

 

W 2018 roku przychody Grupy ERBUD z budownictwa kubaturowego w kraju wyniosły 1 548 mln zł i wzrosły o 29% r/r. Największy wzrost odnotował jednak segment inżynieryjno-drogowy, który zwiększył przychody o 62%, do 254 mln zł. Łączne przychody segmentu energetyczno-serwisowego wyniosły 315 mln zł i wzrosły o 40% r/r. Z kolei łączne przychody Grupy ERBUD z działalności zagranicznej – zarówno w segmencie kubaturowym, jak i energetyczno-serwisowym – wyniosły 315 mln zł i wzrosły o 39% r/r. 

 

– Cieszą nas dynamicznie rosnące przychody segmentu inżynieryjno-drogowego, zwłaszcza że nowe otwarcie rynku farm wiatrowych oraz rozwój inwestycji w farmy fotowoltaiczne stwarzają dla spółki PBDI szanse na kolejne atrakcyjne kontrakty. Warto też zwrócić uwagę na bardzo dobre wyniki niemieckiej spółki serwisowej IVT, która w 2018 roku wypracowała 9,4 mln zł zysku EBIT i utrzymała silną pozycję gotówkową na poziomie 8,9 mln zł. Akwizycja IVT okazała się strzałem w dziesiątkę i jest najlepszym potwierdzeniem słuszności modelu biznesowego Grupy ERBUD, opartego na dywersyfikacji geograficznej i segmentowej – komentuje Dariusz Grzeszczak. 

 

Portfel zleceń zgromadzony przez Grupę ERBUD na koniec 2018 roku wyniósł 2 563 mln zł, co oznacza wzrost o 25% w stosunku do roku poprzedniego. Na rok 2019 przypadało 1 843 mln zł, a na dalsze lata (2020-2021): 720 mln zł. Od 1 stycznia do 25 marca 2018 roku Grupa ERBUD podpisała umowy o łącznej wartości 106 mln zł.

 

Udział zamówień publicznych w portfelu zgromadzonym na koniec grudnia wyniósł 38%. Wynika to przede wszystkim z podpisanego w październiku przez spółkę PBDI (w konsorcjum z Mostami Łódź) kontraktu z GDDKiA na realizację odcinka drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku o wartości 715,2 mln zł. Na PBDI przypada połowa tej kwoty, a więc 357,6 mln zł.

 

Dzięki dobrej rotacji kapitału obrotowego, Grupa ERBUD zachowuje stabilną sytuację finansową. Na koniec 2018 roku miała do dyspozycji 206,6 mln zł środków pieniężnych, o 9% więcej niż rok wcześniej. Grupa notuje również bezpieczną nadwyżkę gotówki nad zadłużeniem odsetkowym.

 

Zatrudnienie w Grupie na koniec grudnia wynosiło 2 562 osoby i wzrosło o 226 pracowników w stosunku do początku roku.