Aktualności

Grupa ERBUD zrealizuje budynek mieszkalno-biurowy w Düsseldorfie

GWI Bauunternehmung GmbH – spółka zależna od ERBUD S.A. – podpisała umowę na realizację budynku mieszkalno-biurowego w Düsseldorfie w Niemczech. Inwestorem jest Wilma DW GmbH. Wartość kontraktu opiewa na 6,8 mln euro, a więc ponad 29 mln złotych.

Przedmiotem umowy jest budynek mieszkalno-biurowy z garażem podziemnym i przedszkolem. Termin realizacji wyznaczono na luty 2019 roku.

GWI Bauunternehmung GmbH z siedzibą w Düsseldorfie jest spółką w 85% zależną od ERBUD S.A., realizującą projekty z zakresu budownictwa kubaturowego na terenie Niemiec.