Erbud

Grupa Kapitałowa

Do Grupy Kapitałowej Erbud należą następujące spółki:


Erbud S.A. – spółka budowlana notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
 
GWI Bauunternehmung GmbH – spółka powstała w 1993 roku, wykonuje stany surowe oraz generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych. Prowadzi również działalność w segmencie inżynieryjnym oraz energetycznym. Działa na terenie Niemiec oraz Belgii. Erbud S.A. posiada 97,86% udziałów w kapitale akcyjnym.
 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. (PBDI S.A.) – spółka powstała w 2010 roku z połączenia PRD S.A. i Rembet Plus Sp. z o.o. Działa w sektorze budownictwa inzynieryjno-drogowego, wykonując głównie prace związane z budową, modernizacją oraz remontami dróg i autostrad, a także prace związane z budową farm wiatrowych. Erbud S.A. posiada w PBDI S.A. 90% udziałów w kapitale akcyjnym.
 
Erbud International Sp. z o.o. – spółka powstała w 2003 roku, prowadzi działalność w Polsce i krajach Unii Europejskiej jako podwykonawca, specjalizujący się w robotach stanu surowego. Działalność spółki obejmuje realizację obiektów budownictwa użyteczności publicznej, handlowych, mieszkaniowych oraz budownictwa specjalistycznego. Erbud S.A. posiada w spółce 100% udziałów. 
 

Erbud Industry Sp. z o.o. – nowa marka w Grupie Erbud skierowana dla energetyki i przemysłu. Główne pola aktywności to projektowanie, modernizacje, budowa, remonty, stały serwis obiektów, instalacji, urządzeń w energetyce, gazownictwie, górnictwie. Erbud S.A. posiada w spółce 100% udziałów.

 

Erbud Operations Sp. z o.o. – spółka powstała w 2001 roku i jako spółka zależna od Erbud S.A., realizuje kontrakty w systemie generalnego wykonawstwa oraz wykonuje prace projektowe. Specjalizuje się w modernizacji i budowie nowych obiektów służby zdrowia oraz obiektów infrastruktury miejskiej, głównie na południu Polski. Erbud S.A. posiada w spółce 100% udziałów.
 

IVT Weiner + Reimann GmbH – spółka powstała w 1982 roku. Prowadzi działalność w Zagłębiu Ruhry. Zajmuje się głównie obsługą inżynieryjną i serwisową obiektów przemysłowych (np. rurociągów, pomp, silosów, wież chłodniczych), montażem, konserwacją i naprawą sieci energetycznych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz sanitarnych. Siedziba spółki znajduje się w Oberhausen. Erbud S.A. posiada w spółce 100% udziałów.