Hotel TROFANA w Międzyzdrojach

Międzyzdroje
Hotel TROFANA w Międzyzdrojach
Kontrakt:
Hotel TROFANA w Międzyzdrojach
Inwestor:
TROFANA Bogdan Sadka Sp.k.
Data realizacji:
11.2017 - 08.2019
Kubatura m3:
16 248,3 m3
Powierzchnia m2:
3 700,00 m2
Oddział:
Szczecin
Segment:
Hotele

Zakres prac

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejących budynków ze zmianą sposobu użytkowania na budynek hotelowo-usługowo-mieszkalny na dz. o nr ewid. gr. 193, 195/2, 197 w obr. 20 Międzyzdroje.

Lokalizacja

Udostępnij realizację: