Hotel we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza

Wrocław
Hotel we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza
Kontrakt:
Hotel we Wrocławiu przy ul. Sienkiewicza
Inwestor:
BC Wrocław Sienkiewicza Hotel Sp.z o.o.
Data realizacji:
22 miesiące od daty rozpoczęcia robót
Oddział:
Wrocław
Segment:
Mieszkania

Zakres prac

Budowa budynku zamieszkania zbiorowego – hotelu z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, na nieruchomości położonej we Wrocławiu, przy ul. H. Sienkiewicza 18-22.

Lokalizacja

Udostępnij realizację: