IPCIC-program ERASMUS+

IPCIC- PROGRAM ERASMUS+

PROGRAM ERASMUS+
WSPÓŁPRACA NA RZECZ INNOWACJI I WYMIANY DOBRYCH PRAKTYK PARTNERSTWA STRATEGICZNE
NUMER PROJEKTU 2018-1-PL01-KA202-050616
POPRAWA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W BUDOWNICTWIE 01.09.2018 – 30.04.2021

Projekt IPCIC ma na celu stworzenie innowacyjnych kursów w bardzo poszukiwanych zawodach budowlanych oraz materiałów promocyjnych dla pracowników budowlanych.

Obecnie we wszystkich krajach UE brakuje wykwalifikowanych pracowników budowlanych. Projekt będzie odpowiedzią
na to zapotrzebowanie poprzez stworzenie innowacyjnych i szeroko dostępnych materiałów szkoleniowych dla najbardziej poszukiwanych zawodów budowlanych, dla osób chcących się przekwalifikować lub uzupełnić swoją wiedzę. Innowacyjność materiałów będzie polegać między innymi na tworzeniu filmów instruktażowych do podręczników szkoleniowych.
Projekt będzie promował wykorzystanie zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (CLIL) w celu zwiększenia kompetencji językowych wśród kursantów z różnych dziedzin edukacji, jako że podręczniki będą powszechnie dostępne
w czterech wersjach językowych (polskiej, angielskiej, litewskiej i włoskiej).

W ramach projektu IPCIC zostaną wprowadzone innowacje i rozwinięte następujące elementy nauczania: 

 • Tworzenie programów kursów: Szkolenie to będzie dotyczyć zapotrzebowania na nowoczesne umiejętności techników budowlanych, pracowników budowlanych, interesariuszy i stowarzyszeń w sektorze budowlanym, przedsiębiorstw (sektor budowlany), organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkół technicznych, zapewniając solidne, niezawodne
  i wszechstronne narzędzie pedagogiczne na europejskim poziomie.

 • Tworzenie metodologii kursów: Szkolenie to rozwija aktualną, dostosowaną do potrzeb sektora metodologię dla systemu szkoleń z zakresu robót wykończeniowych. Metodologię można zintegrować z już istniejącą ofertą kształcenia i szkolenia zawodowego
  lub wykorzystać jako samodzielne szkolenie dla społeczności europejskiej. Metodologia ta będzie wykorzystywać najlepszą
  wiedzę doświadczonych partnerów i technologie multimedialne.

 • Tworzenie materiałów dydaktycznych i scenariuszy filmów: Innowacyjne materiały dydaktyczne łączą metody konwencjonalne
  z nowoczesnymi. Aby zmaksymalizować potencjał dydaktyczny podręcznika, będzie on zawierać materiały filmowe. Innowacyjny aspekt tych filmów będzie polegał na zgodności i komplementarności z książkami oraz angażowaniu młodych ludzi pod
  nadzorem wykwalifikowanych specjalistów.

 • Tworzenie materiałów filmowych (filmy i tłumaczenia tekstów): Przewidywany rezultat tej części to trzy filmy instruktażowe bezpośrednio związane z trzema podręcznikami stworzonymi w Części 3:

  • Film 1: Monter suchej zabudowy
  • Film 2: Monter instalacji wodno-kanalizacyjnych
  • Film 3: Glazurnik

Filmy będą zawierać szczegółową prezentację wszystkich etapów prac, skoordynowaną z treścią podręczników. W celu poprawy jakości i atrakcyjności filmów, będą w nich występować studenci pracujący pod okiem doświadczonych pracowników budowlanych. Czwarty film będzie materiałem promocyjnym zawierającym wywiady z prawdziwymi pracownikami budowlanymi, którzy przedstawią swoje opinie na temat korzyści płynących z pracy w branży budowlanej i możliwości zaprezentowania odpowiednich kwalifikacji, podnosząc w ten sposób etos pracy w tym zawodzie.

ERBUD

Więcej informacji na temat IPCIC

Sprawdź