Kompleks mieszkaniowy Browary Wrocławskie

Kompleks mieszkaniowy Browary Wrocławskie
Kontrakt:
Kompleks mieszkaniowy Browary Wrocławskie
Inwestor:
Archicom Sp. z o.o.
Data realizacji:
03.2021 - 03.2023
Kubatura m3:
102 317,2
Oddział:
Wrocław
Segment:
Mieszkania

Zakres prac

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, naziemnym, z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – budynki BA2 – Wytwórnia Kawy oraz BA3 – Słodownia

Udostępnij realizację: