Kompleks Mieszkaniowy przy ul.Kościuszki w Krakowie

Kraków
Kompleks Mieszkaniowy przy ul.Kościuszki w Krakowie
Kontrakt:
Kompleks Mieszkaniowy przy ul.Kościuszki w Krakowie
Inwestor:
ECHO Investment S.A.
Data realizacji:
18.01.2016r. - 18.08.2017r.
Kubatura m3:
32 115
Oddział:
Kraków
Segment:
Mieszkania

Zakres prac

Wykonanie robót budownalych w systemie generalnego wykonawstwa Kompleksu Mieszkalnego przy ul. Kościuszki w Krakowie wraz z otoczeniem, infrastrukturą zewnętrzną, infrastrukturą drogową, uzbrojeniem podziemnym, parkingami oraz zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja

Udostępnij realizację: