LIV Akademiki w Krakowie

Kraków
LIV Akademiki w Krakowie
Kontrakt:
LIV Akademiki w Krakowie
Inwestor:
EQUAL REAL ESTATE S.A.
Data realizacji:
12.2018- 08.2020
Kubatura m3:
36 864
Oddział:
Kraków
Segment:
Hotele

Zakres prac

Budowa budynku usługowo – hotelowego zamieszkania zbiorowego z biurami oraz garażem podziemnym oraz z instalacjami wewnętrznymi: elektryczną, wod.-kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o., teletechnicznej, przyłączy: wodnego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, cieplnego, wewnętrznych instalacji poza budynkiem: wodnej i energetycznej oraz zagospodarowaniem terenu.

Lokalizacja

Udostępnij realizację: