Login City

Wrocław
Login City
Kontrakt:
Login City
Inwestor:
VD spółka z ograniczona odpowiedzialnością Mieszkania XIV sp. k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Dąbrowskiego 44
Data realizacji:
05.01.2017 - 30.05.2018
Kubatura m3:
65 396
Powierzchnia m2:
21 584
Oddział:
Wrocław
Segment:
Mieszkania

Zakres prac

Realizacja inwestycji w systemie Generalnego Wykonawstwa obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wbudowaną częścią biurową, usługową, garażem nadziemnym i podziemnym, wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym oraz niezbędnymi drogami związanymi z realizacją przez Zamawiającego inwestycji.

Lokalizacja

Udostępnij realizację: