Aktualności

Nietypowe zakończenie prezydencji w PBB. Startuje ERBUD FILM FESTIVAL dla branży budowlanej

„60 kilo niczego” w reżyserii Piotra Domalewskiego zainauguruje pierwszy w Polsce Festiwal Filmów Budowlanych: ERBUD FILM FESTIVAL. Wydarzenie wieńczy dwuletnią prezydencję czołowej polskiej grupy budowlanej w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie (PBB).

W ramach rozpoczynającego się dziś (21.01.22) ERBUD FILM FESTIVAL zostanie zaprezentowanych dziesięć filmów o tematyce budowlanej w kategoriach takich jak: BHP, film zagraniczny, polski, kino familijne i produkcja krótkometrażowa. Przez dziesięć dni ERBUD FILM FESTIVAL codziennie o godzinie 18.00 premierę będzie miał inny film, który będzie dostępny przez kolejne 24 godziny. Dostęp do platformy uzyskali pracownicy nie tylko Grupy ERBUD, ale także wszystkich pozostałych 14 firm zrzeszonych w PBB. Harmonogram festiwalu dostępny jest pod adresem: https://erbudfilmfest.pl/.

Wydarzenie jest finałowym akordem kończącej się właśnie prezydencji ERBUD-u w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie – inicjatywy 14 największych graczy na rynku budowlanym mającym na celu podwyższanie standardów BHP w Polsce.

– Minione dwa lata to bez wątpienia wyjątkowy okres. Niedługo po przejęciu przez ERBUD prezydencji w PBB wybuchła pandemia COVID-19, całkowicie zmieniając rzeczywistość, nie tylko tę na budowach. Mimo bezprecedensowych warunków nie zmieniły się pryncypia. Bezpieczeństwo było, jest i będzie jednym z czynników od którego zależy powodzenie każdej inwestycji budowlanej. Podczas naszego festiwalu polecam szczególnie serię filmów o tematyce BHP – mówi Jacek Leczkowski, wiceprezes ERBUD S.A., który pełnił funkcję Prezydenta PBB w ramach dwuletniej prezydencji.

Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego, w latach 2009–2018 wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej to właśnie Polska najbardziej poprawiła bezpieczeństwo na budowach. Z kraju o najwyższej liczbie wypadków śmiertelnych na 100 tys. zatrudnionych (21,49) znalazła się wśród państw o najniższym wskaźniku najpoważniejszych zdarzeń (5,18), wyprzedzając Austrię (6,11), Francję (7,98) czy Belgię (8,33). Najbezpieczniejsze place budowy znajdują się w krajach skandynawskich oraz Wielkiej Brytanii i Niderlandach.

W ostatnich dwóch latach Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie wdrożyło szereg inicjatyw zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na polskich budowach. Zrealizowano m.in. programy prewencyjne w dwóch kluczowych obszarach, czyli pracy na wysokości i transporcie pionowym, czego efektem są „Wytyczne zabezpieczeń zbiorowych” oraz zasad transportu materiałów na budowach. W ostatnim czasie udało się również zaangażować do współpracy GDDKiA, największego zamawiającego publicznego, czego efektem jest wdrożenie kilkunastu standardów porozumienia do specyfikacji warunków zamówień.

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie jest inicjatywą czołowych polskich generalnych wykonawców mającą na celu poprawę bezpieczeństwa na budowach.
To przede wszystkim budowanie kultury BHP, której trwałym efektem jest poprawa bezpieczeństwa i wyeliminowanie wypadków przez wypracowanie i wprowadzanie szeregu rozwiązań systemowych oraz dobrych praktyk.

Informacja w formacie PDF