Nowy Gaj, Budowa budynków mieszkalnych A i B przy ul. Żegiestowskiej we Wrocławiu

Wrocław
Nowy Gaj, Budowa budynków mieszkalnych A i B przy ul. Żegiestowskiej we Wrocławiu
Kontrakt:
Nowy Gaj, Budowa budynków mieszkalnych A i B przy ul. Żegiestowskiej we Wrocławiu
Inwestor:
VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MIESZKANIA XII sp. k. z siedzibą we Wrocławiu,
Data realizacji:
79 tygodni od dnia doręczenia Nakazu Rozpoczęcia. Nakaz rozpoczęcia budowy Budynku B ma zostać wydany do dnia 31.03.2016. Nakaz rozpoczęcia budowy Budynku A - ma zostac wydany do dnia 31.12.2016
Kubatura m3:
część nadziemna: 68 961 część podziemna: 34 828
Powierzchnia m2:
26 405 - powierzchnia użytkowa łącznie
Oddział:
Wrocław
Segment:
Mieszkania

Zakres prac

Realizacja w systemie Generalnego Wykonawstwa obejmuje m.in.: budowę budynku mieszkalnego oznaczonego w dokumentacji jako budynek A oraz budynek B wraz z garażem podziemnym, wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią

Lokalizacja

Udostępnij realizację: