Erbud

O nas

Odpowiedzialny,
innowacyjny
i bezpieczny partner

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Grupa Erbud posiada ponad 30-letnie doświadczenie w realizacji prestiżowych projektów budowlanych. Na polskim rynku jest jedną z pięciu czołowych grup budowlanych. Działalność grupy jest realizowana w segmentach: budownictwo kubaturowe, budownictwo inżynieryjno-drogowe, budownictwo przemysłowe oraz inżynieria i serwis dla energetyki. Grupa działa na rynku polskim oraz na rynkach innych krajów Unii Europejskiej.
 
Spółka Erbud S.A., jako generalny wykonawca realizuje projekty komercyjne, użyteczności publicznej, energetyczne, budownictwa mieszkaniowego oraz inżynieryjno-drogowego. Erbud posiada doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierów i specjalistów w budownictwie. Spółka przestrzega standardów jakości, ochrony środowiska, BHP – zgodnie z normami  ISO i AQAP oraz wprowadza innowacyjne i ekologiczne rozwiązania technologiczne do realizowanych projektów. Od 2007 roku Erbud jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wchodzi w skład indeksu największych spółek giełdowych WIG80 oraz indeksu firm budowlanych WIG Budownictwo.

Jesteśmy odpowiedzialni – dokładamy starań, aby osiągać jak najlepsze wyniki finansowe na rzecz naszych udziałowców oraz inwestorów. W relacjach z partnerami biznesowymi w sposób szczególny dbamy o wywiązywanie się z wszelkich podjętych zobowiązań.

Wykorzystujemy innowacje – dbamy szczególnie o to, aby każdy realizowany projekt był wykonany w zgodzie z najwyższymi standardami jakości i w oczekiwanym terminie przy wykorzystaniu dostępnych innowacji z obszaru technologii, materiałów oraz metod pracy. Stawiamy na rozwój firmy i pracowników, dzięki temu z powodzeniem realizujemy innowacyjne projekty naszych inwestorów.

Dbamy o bezpieczeństwo –naszym największym atutem są pracownicy, dlatego tak ważne jest dla nas ich bezpieczeństwo, bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy, a także bezpieczeństwo finansowe oraz bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia.

NASZE SILNE STRONY

Znaczący akcjonariusze w zarządzie Erbud S.A. – założyciele i jednocześnie główni akcjonariusze Erbudu są bezpośrednio zaangażowani w bieżący i długoterminowy rozwój spółki.

Zarządy spółek zależnych ich udziałowcami – kluczowi menedżerowie w spółkach zależnych są jednocześnie ich udziałowcami, pozwala to na ich znaczące zaangażowanie w długoterminowy  rozwój spółek.

Stabilna sytuacja finansowa – charakterystyczna dla Grupy Kapitałowej Erbud jest efektywna współpraca z  instytucjami finansowymi, stabilna sytuacja gotówkowa, sukcesywnie przedłużane linie kredytowo – gwarancyjne oraz opinia solidnego płatnika.

Geograficzna i segmentowa dywersyfikacja działalności – dywersyfikacja geograficzna pozwala na zachowanie elastyczności i sprawności w realizacji zleceń bez względu na region budowy, zaś dywersyfikacja segmentowa naszej działalności wspiera stabilność biznesową grupy.

Wieloletnie doświadczenie na rynkach zagranicznych –  na początku swojego istnienia spółka działała na rynku niemieckim, dzięki czemu zdobyła bezcenne doświadczenia, które umożliwiły bardzo efektywną ekspansję na rynek polski oraz inne rynki Unii Europejskiej.

Doświadczona i profesjonalna kadra – nasza kadra doceniana jest nie tylko przez Zarząd i managment spółek, także Inwestorzy zlecający nam realizację projektów, doceniają profesjonalizm, zaangażowanie i  doświadczenie naszych pracowników.

Niska fluktuacja, stabilna kadra  – w 2015 roku Erbud obchodzi 25-lecie powstania spółki, w gronie pracowników są osoby związane ze spółką niemal od początku jej istnienia.

Rozwój pracowników w ramach grupy – nasi pracownicy poszerzają swoje kompetencje wraz z rozwojem spółki. W tym roku osoby, których kompetencje uzyskały wysokie oceny zostały zaproszone do uczestnictwa w Studiach Podyplomowych z zakresu Zarzadzania Projektami.

Wymiana doświadczeń wewnątrz grupy – dywersyfikacja segmentowa i geograficzna pozwala na zdobywanie zróżnicowanych doświadczeń, których gromadzenie i wykorzystywanie daje Grupie przewagę konkurencyjną.

STRUKTURA GRUPY KAPITAŁOWEJ

REALIZACJE

ODDZIAŁY ERBUD S.A.