Obiekt handlowo - wystawienniczo - usługowy "CASTORAMA" w Cieszynie

Cieszyn
Obiekt handlowo - wystawienniczo - usługowy
Kontrakt:
Obiekt handlowo - wystawienniczo - usługowy "CASTORAMA" w Cieszynie
Inwestor:
ADV XXVIII Por Property Investment Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo Akcyjna ul. Królowej Marysieńki 38, 02-954 Warszawa, NIP 951-23-74-168
Data realizacji:
2015.03 - 2015.08
Kubatura m3:
115.821
Oddział:
Kraków
Segment:
Centra handlowe

Zakres prac

Wykonanie robót budownalych w systemie generalnego wykonawstwa. Budowa obiektu handlowo wystawienniczo-usługowego "CASTORAMA" wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną zbiornikiem wody p.poż, parkingami, drogami wewnętrznymi w Cieszynie

Lokalizacja

Udostępnij realizację: