Osiedle mieszkaniowe Port Popowice we Wrocławiu

Wrocław
Osiedle mieszkaniowe Port Popowice we Wrocławiu
Kontrakt:
Osiedle mieszkaniowe Port Popowice we Wrocławiu
Inwestor:
Vantage Development S.A.
Data realizacji:
Faza I - 06.2018-11.2019, Faza II - 87 tygodni od nakazu rozpoczęcia robót
Oddział:
Wrocław
Segment:
Mieszkania

Zakres prac

Kontrakt w formule: zaprojektuj i wybuduj, po stronie Erbud projekt i realizacja. Pierwszy etap wieloetapowego przedsięwzięcia deweloperskiego przy ul. Popowickiej/Białowiejskiej we Wrocławiu. Etap I obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i oddanie do użytkowania trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (oznaczonych symbolami A, B, C), realizowanych w dwóch Fazach, z których „Faza I”, obejmuje budynek A wraz z parkingiem podziemnym usytuowanym pod budynkami, niezbędną wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także wewnętrznym układem komunikacyjnym wraz z włączeniem do istniejącej drogi oraz przyłączami (lub ich fragmentami) do istniejących sieci oraz „Fazą II”, obejmującą budynek B i budynek C wraz z parkingiem podziemnym usytuowanym pod budynkami, niezbędną wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także wewnętrznym układem komunikacyjnym i przyłączami (lub ich fragmentami) do istniejących sieci.

Lokalizacja

Udostępnij realizację: