Aktualności

PBDI S.A. z Grupy ERBUD zbuduje odcinek drogi S3

PBDI S.A. z Torunia – spółka w 90% zależna od ERBUD S.A. – w konsorcjum z Mosty Łódź S.A. podpisała umowę na budowę odcinka drogi ekspresowej S3 od Kamiennej Góry do Lubawki. Całkowita wartość kontraktu to 715,2 mln zł netto, przy czym udział PBDI S.A wynosi 50% tej kwoty. 

 

Umowa obejmuje 15-kilometrowy fragment drogi S3 od węzła Kamienna Góra Północ do granicy z Czechami (województwo dolnośląskie). Zadanie zostanie zrealizowane przez zwycięskie konsorcjum w systemie „zaprojektuj i buduj” w terminie 31 miesięcy od dnia podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych trwających od 15 grudnia do 15 marca. 

Pierwotnie oferta konsorcjum Mosty Łódź i PBDI zajmowała szóste miejsce na liście firm zainteresowanych budową tego odcinka drogi S3 z ceną wyższą od najniższej o 107 mln zł netto.

 

W trakcie wyboru wykonawcy przez Zamawiającego, po kolejnych dobrowolnych wycofaniach, a także odrzuceniach przez GDDKiA (w tym dwukrotnym odrzuceniu oferty firmy Astaldi, tańszej o ponad 48 mln zł netto), przetarg wygrało konsorcjum Mosty Łódź i PBDI.

 

– Bardzo się cieszę, że PBDI S.A. z Grupy ERBUD będzie wykonawcą drogi S3 – mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes Zarządu ERBUD S.A. – Nasza oferta została przygotowana w sposób rozważny i wyważony, z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań rynkowych, a więc przede wszystkim cen robocizny i materiałów. W kontraktach drogowych na terenie Polski znaczącym problem są zwykle kruszywa i ich dostępność, jednak w przypadku naszego kontraktu nie będzie to aż tak dotkliwe ze względu na dużą liczbę kamieniołomów w okolicy i stosunkowo łatwy transport. Warto też dodać, że spółka Mosty Łódź była już konsorcjantem PBDI na budowie Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy. Współpraca między nami układała się wzorowo. Jesteśmy przekonani, że w przypadku tego kontraktu będzie podobnie – mówi Prezes Zarządu ERBUD S.A. 

 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. (PBDI S.A.) jest częścią Grupy ERBUD, jednej z pięciu czołowych grup budowlanych działających na polskim rynku. PBDI S.A. zajmuje się budową dróg, a także elektrowni fotowoltaicznych i farm wiatrowych. Większość kontraktów drogowych realizowanych przez PBDI S.A. wykonywana jest własnymi siłami i przy użyciu własnego parku maszyn.