Aktualności

PBDI z Grupy ERBUD rozpocznie budowę odcinka S3

Wojewoda dolnośląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S3 na odcinku od Kamiennej Góry do Lubawki. Odcinek w systemie „Projektuj i buduj” realizuje PBDI S.A. - spółka w 90% zależna od ERBUD S.A. - w konsorcjum z Mosty Łódź S.A. Umowa została zawarta 17 października 2018 roku.

Wydanie ZRID przez wojewodę umożliwia rozpoczęcie prac po przekazaniu placu budowy. Zgodnie z kontraktem powinno to nastąpić w przeciągu 30 dni, ale najprawdopodobniej odbędzie się w najbliższym tygodniu. Zakończenie prac budowlanych jest planowane na 2022 rok. Długość budowanego odcinka S3 to około 15,3 km. Całkowita wartość kontraktu to ponad 715 mln zł netto, przy czym udział PBDI S.A wynosi 50% tej kwoty.

W ramach projektu na odcinku S3 pomiędzy Kamienną Górą a granicą z Czechami w Lubawce konsorcjum wybuduje drogę ekspresową o przekroju 2x2 pasy ruchu, a także węzły drogowe: Kamienna Góra Północ, Kamienna Góra Południe i Lubawka.

Oprócz przebudowy istniejącego układu drogowego, sieci i infrastruktury towarzyszącej przedmiot zamówienia zakłada również budowę 12 obiektów inżynierskich w ciągu drogi S3, pięciu wiaduktów nad drogą ekspresową w ciągu dróg lokalnych oraz 13 przepustów dla celów ekologicznych (przejścia dla małych zwierząt i płazów).

- Bardzo się cieszymy, że wojewoda dolnośląski wydał decyzję ZRID i będziemy wreszcie mogli rozpocząć prace. To jeden z największych kontraktów publicznych, jakie realizuje nasza Grupa. W tym roku Konsorcjum może uzyskać na tym kontrakcie nawet 50 mln zł przychodów - mówi prezes zarządu ERBUD S.A. Dariusz Grzeszczak. - Nasza spółka PBDI będzie odpowiadać nie tylko za część robót drogowych, ale również, budując nowe kompetencje, za niektóre obiekty inżynieryjne. To nie pierwsza nasza współpraca z Mostami Łódź, byliśmy już konsorcjantami na budowie Zbiorczej Drogi Południowej w Legnicy - dodaje prezes Grzeszczak.

Informacja w formacie PDF