Promenady Wrocławskie Etap VIII (budynki A, B i C) przy ul. Zakładowej we Wrocławiu

Wrocław
Promenady Wrocławskie Etap VIII (budynki A, B i C) przy ul. Zakładowej we Wrocławiu
Kontrakt:
Promenady Wrocławskie Etap VIII (budynki A, B i C) przy ul. Zakładowej we Wrocławiu
Inwestor:
Promenady VIII VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu
Data realizacji:
10.11.2017-22.11.2019
Kubatura m3:
budynek A - 30 767 budynek B - 14 148 budynek C - 5 757
Powierzchnia m2:
Budynki A i B: - PUM lokali mieszkalnych: 8 892 - powierzchnia użytkowa lokali usługowych: 445 Budynek C: - PUM lokali mieszkalnych: 1 123
Oddział:
Wrocław
Segment:
Mieszkania

Zakres prac

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym oraz niezbędnymi drogami W budynkach A i B zlokalizowanych będzie 181 mieszkań oraz 6 lokali usługowych, w budynku C mieściły sie będą 22 lokale mieszkalne

Lokalizacja

Udostępnij realizację: