Promenady Wrocławskie etap X

Wrocław
Promenady Wrocławskie etap X
Kontrakt:
Promenady Wrocławskie etap X
Inwestor:
Promenady X VD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu
Data realizacji:
09.2018 - 12.2020
Oddział:
Wrocław
Segment:
Mieszkania

Zakres prac

Realizacja kontraktu w systemie generalnego wykonawstwa. Inwestycja obejmuje: budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym oraz niezbędnymi drogami.

Lokalizacja

Udostępnij realizację: