Raporty bieżące

Raport bieżący nr 17/2022 (godz. 13:31)

Temat:
Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 32.87 mln zł netto na roboty budowlane związane z budową miejsc stacjonowania wojsk w miejscowości Trzebień - zadanie 25021.

Podstawa prawna :
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał Umowę o roboty budowlane na niżej wymienionych warunkach:

1. Data zawarcia: 2022.04.28
2. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): Skarb Państwa - Ministerstwo Obrony Narodowej - Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze, ulica Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra NIP 929-00-05-49
3. Wartość kontraktu: 32 870 000,00 PLN NETTO
4. Przedmiot kontraktu: roboty budowlane związane z budową miejsc stacjonowania wojsk w m. Trzebień- zadanie 25021
5. Miejsce wykonywania kontraktu: Trzebień (województwo Lubuskie)
6. Terminy realizacji: 28.04.2022 - 31.07.2023
7. Warunki płatności: 30 dni
8. Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania): 5% od kwoty brutto - gwarancja ubezpieczeniowa do 15.08.2023
9. Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania): 1,5% (od kwoty brutto) gwarancja ubezpieczeniowa od 15.08.2023 do 31.07.2028
10. Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obwiązywania)
11. Kary: Max wysokość kar 10%
12. Uwagi

Raport w formacie PDF