Raporty bieżące

Raport bieżący nr 18/2021 (godz. 16:06)

Temat:
Podpisanie Aneksu nr 3 na kwotę 3 091 248,10 netto PLN do znaczącej umowy na roboty budowlane w Stargardzie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 19/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał Aneks nr 3 na kwotę 3 091 248,10 netto PLN z Inwestorem: Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Szczecińskiej Nr 35, 73-110 Stargard na generalne wykonanie przebudowy i rozbudowy krytej pływalni miejskiej znajdującej się w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie.
Termin realizacji w/w zadania będzie trwał do dnia 10.08.2021r.
Łączna kwota kontraktu po zawarciu Aneksu nr 3 wynosi 39 725 681,51 PLN netto.
Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Raport w formacie PDF