Raporty bieżące

Raport bieżący nr 19/2021 (godz. 16:50)

Temat:
Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane o wartości 9 066 tyś. EUR ( 41 907 tyś. PLN) przez Spółkę zależną od Erbud S.A. - GWI GmbH, na przebudowę centrum handlowego - Rathauscenter Monheim.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 18 marca 2021 roku otrzymał podpisaną umowa na realizację przebudowy Centrum Handlowego - Rathauscenter Monheim; a dokładnie budowa oraz przebudowa istniejących lokali handlowo-usługowych na parterze , budowa skrzydła północnego i południowego - lokale handlowe i biurowe , skrzydło zachodnie dla biur administracji miejskiej oraz przebudowa garażu podziemnego.

Strony umowy:
1.
a) Klient: Monheimer Einkaufszentren I GmBH; Monheimer Einkaufszentren II GmBH; obie spółki reprezentowane przez Panią Prezes Zarządu Isabel Port; obie Spółki z siedzibą w Heinestrasse 1A, 40789 Monheim am Rhein.
b) Wykonawca : GWI Bauunternehmung GmbH
2. Wartość umowy:
9 066 021,58 Euro netto (w przeliczeniu po średnim kursie NBP z dnia 18-03-2021 r. to: 41 906 778,16 PLN netto)
3. Okres realizacji:
Główna budowa: kwiecień-grudzień 2021 r; Pozostałe: styczeń-sierpień 2022 r.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych.

Erbud S.A. posiada 100% udziałów w GWI GmbH.

Raport w formacie PDF