Raporty bieżące

Raport bieżący nr 20/2022 (godz. 15:16)

Temat:
Wykaz akcjonariuszy ERBUD S.A. posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 maja 2022 r. co najmniej 5% liczby głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 maja 2022 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Raport w formacie PDF