Raporty bieżące

Raport bieżący nr 22/2021 (godz. 14:35)

Temat:
Podpisanie Aneksu nr 2 o wartości 4 999 213,64 netto do znaczącej umowy o roboty budowlane Centrum Morskie Nauki w Szczecinie.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 42/2019 z dnia 24 lipca 2019 r. Zarząd Erbud S.A. ( Emitent) informuję, iż w dniu 24 marca 2021 roku został podpisany Aneks nr 2 na roboty zamienne o wartości 4 999 213,64 netto do Umowy na roboty budowlane przy budowie Morskiego Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha w Szczecinie.
Aneks ten zwiększa wartość Umowy do łącznej kwoty 79 264 808,10 zł netto oraz wydłuż on termin realizacji inwestycji do dnia 31-07-2021 roku.
Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Raport w formacie PDF