Raporty bieżące

Raport bieżący nr 23/2021 (godz. 18:42)

Temat:
Zawieszenie prac budowalnych prowadzonych w ramach inwestycji - Przebudowa POK „Dom Chemika” etap II – budowa Mediateki o wartości 21.531.766,46 zł netto.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do RB nr 78/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku, Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Miasta Puławy dotyczącą braku możliwości określenia terminu w jakim Spółka może kontynuować prace budowlane w ramach inwestycji - Przebudowa POK „Dom Chemika” etap II – budowa Mediateki. Prace zostały zawieszone z powodu wszczęcia postępowania administracyjnego prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest wpisanie do rejestru zabytków zespołu budynków Domu Chemika. Miasto Puławy poinformowało ponadto o skierowaniu do ww. ministerstwa wniosku o umorzenie tego postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Spółka poinformuje kolejnym raportem bieżącym o wznowieniu prac budowlanych w ramach inwestycji lub dalszych działaniach Miasta Puławy.

Raport w formacie PDF