Raporty bieżące

Raport bieżący nr 29/2021 (godz. 17:46)

Temat:
Zgłoszenie przez akcjonariuszy kandydatów na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. wpłynęły do Spółki niżej wymienione wnioski akcjonariuszy dotyczące sprawy objętej porządkiem obrad zwołanego na dzień 11 maja 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. sprawy powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Pan Dariusz Grzeszczak zgłosił kandydaturę Pana Alberta Dürr na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Wniosek Pana Dariusza Grzeszczaka obejmuje życiorys kandydata oraz zgodę kandydata na kandydowanie i objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki..
DGI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zgłosił kandydaturę Pana Udo Bernera na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Wniosek DGI Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych obejmuje życiorys kandydata oraz zgodę kandydata na kandydowanie i objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że DGI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych proponuje, aby Panu Udo Bernerowi została powierzona funkcja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Józef Zubelewicz działając w imieniu własnym oraz Adler Properties sp. z o.o. zgłosił kandydaturę Pana Gabriela Główki na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Wniosek Pana Józefa Zubelewicza obejmuje życiorys kandydata oraz zgodę kandydata na kandydowanie i objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Pan Józef Zubelewicz proponuje, aby Panu Gabrielowi Główce została powierzona funkcja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Wolff & Mueller Baubeteiligungen GmbH & Co. KG oraz Wolff & Mueller Holding GmbH & Co. KG zgłosiły kandydatury Pana Michała Otto na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji oraz Pana Janusza Reitera na członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji. Wniosek tych akcjonariuszy obejmuje życiorysy kandydatów oraz zgody kandydatów na kandydowanie i objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
Wszyscy ww. kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie oraz objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

CV:
Dr. Albert Dürr
Gabriel Główka
Janusz Reiter
Michał Otto
Udo Berner

Raport w formacie PDF