Raporty bieżące

Raport bieżący nr 30/2021 (godz. 17:58)

Temat:
Umowa o kredyt nieodnawialny z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. na zakup nieruchomości inwestycyjnych - realizacja strategii Grupy Erbud.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do RB nr 24/2021 z dnia 31 marca 2021 r., Zarząd ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2021 roku Spółka podpisała umowę o kredyt nieodnawialny z BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przeznaczony na finansowanie zakupu Nieruchomości (jak zdefiniowano w RB 24/2021). Kwota kredytu to 31 200 00,00 zł. Okres kredytowania: 84 miesiące, a karencja na spłacie kapitału kredytu: do dnia 31 marca 2022. Oprocentowanie oparte jest o WIBOR 3M plus marża banku. Zabezpieczeniem jest hipoteka umowna łączna, która będzie ustanowiona na Nieruchomości. Spółka wystawiła również weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową oraz dokona cesji praw z ubezpieczenia Nieruchomości. Spółka zobowiązała się w ramach umowy do utrzymywania określonych wskaźników finansowych, których niedotrzymanie stanowić będzie przypadek naruszenia Umowy.
Pozostałe warunki umowy kredytu nie odbiegają od warunków rynkowych.

Raport w formacie PDF