Raporty bieżące

Raport bieżący nr 31/2021 (godz. 08:53)

Temat:
Podpisanie znaczącej Umowy o roboty budowlane o wartości 229 mln zł na budowę Centrum Dystrybucyjnego LIDL OLEŚNICA

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym od Inwestora - LIDL Sp. z o.o Sp. komandytowa z siedzibą Tarnowo Podgórne podpisaną Umowę o roboty budowlane na niżej wymienionych warunkach:

1. Inwestor (dokładna nazwa i siedziba): LIDL Sp. z o.o Sp. komandytowa ul. Poznańska 48, Jankowice 62-080 Tarnowo Podgórne
2. Wartość kontraktu (PLN, netto): 229 324 715,75
3. Przedmiot kontraktu: Budowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL OLEŚNICA w miejscowości Dobroszyce przy ul. Zakładowej 1
4. Miejsce wykonywania kontraktu: ul. Zakładowa 1, 56-410 Dobroszyce
5. Terminy realizacji: Przeprowadzenie Odbioru Końcowego: do 12.04.2021 r.
6. Warunki płatności: Fakturowanie zgodnie z zaawansowaniem, jeden raz w miesiącu, termin płatności 30 dni
7. Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania:) 5% Wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej
8. Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania): 5% Wynagrodzenia netto w formie gwarancji bankowej
9. Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin obowiązywania): Nie odbiegają od standardów rynkowych, podstawowa gwarancja 5 lat
10. Kary: Kary nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.
Łączna suma kar umownych nie może przekroczyć 15% kwoty Wynagrodzenia
11. Uwagi: Podpisaną przez Inwestora umowę otrzymano dziś, tj., 29.04.2021 r. Umowę realizuje Oddział Toruń.

Raport w formacie PDF