Raporty bieżące

Raport bieżący nr 46/2021 (godz. 08:13)

Temat:
Zmiana treści ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2021 z dnia 17 maja 2021 r., przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie treści ogłoszenia w sprawie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, które zostało opublikowane w dniu 17 maja 2021 r. Zmiany dotyczą procedury składania ofert sprzedaży przez akcjonariuszy, których akcje Spółki zapisane są na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez banki powiernicze. Decyzja o zmianie treści ogłoszenia została podjęta 24 maja 2021 r.
Zmiany w treści ogłoszenia pozostają bez wpływu na harmonogram procesu skupu akcji własnych oraz skuteczność dotychczas złożonych ofert sprzedaży akcji Spółki.
W załączniku do niniejszego raportu Spółka przekazuje do publicznej wiadomości zaktualizowaną treść zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki.

Raport w formacie PDF