Raporty bieżące

Raport bieżący nr 47/2021 (godz. 13:18)

Temat:
Podpisanie Listu Intencyjnego na roboty budowlane o wartości 53,8 mln zł – budowa budynku produkcyjnego z częścią magazynową wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rosówek.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd ERBUD S.A. (Emitent/Spółka) informuje, że w dniu 24 maja 2021 roku, Spółka podpisała List Intencyjny na roboty budowlane na niżej wyszczególnionych warunkach:

KONTRAKT: "Zawarcie Listu Intencyjnego na ROBOTY BUDOWLANE dotyczące
Budowy budynku produkcyjnego z częścią magazynową z zapleczem socjalno-biurowym, z zewnętrznymi instalacjami: wody, gazu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym, wody p.poż, energii elektrycznej, linii kablowej oświetlenia terenu, z urządzeniami zagospodarowania terenu, budynku portierni, parkingu z układem komunikacji wewnętrznej, budynku pompowni i zbiornika wody do celów ppoż, trzech masztów flagowych, wiaty rowerowej z palarnią, wiaty śmietnikowej i do magazynowania palet, fundamentów pod zbiornik na azot i agregat prądotwórczy, magazynu na substancje chemiczne (systemowy kontener wraz z fundamentem). na terenie działek nr ewid. 114/40, 114/41, 114/42, 114/43, 114/44, 114/45, 114/46, 114/47 położonych w Kamieńcu, gm. Kołbaskowo"
INWESTOR: DGS Diagnostics Sp. z o.o.
TERMIN REALIZACJI: 12 miesięcy
KUBATURA m³: 92 394
POWIERZCHNIA m²: 10 604
ZAKRES PRAC: "Wykonanie prac jako GW, Przedmiot zamówienia obejmuje:
- budowa budynku produkcyjnego z częścią magazynową wraz z zapleczem socjalno-biurowym. W części produkcyjnej odbywać się będą prace produkcyjne specjalistycznych urządzeń do diagnozy słuchu oraz badania błędnik
- budowę ogrodzenia wraz z szlabanami na wjeździe dla Tirów i na wyjeździe dla samochodów osobowych,
- budowę wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej z dróg,
- budowę wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej z dachów,
- budowę wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowę podziemnego zbiornika retencyjnego,
- budowę wewnętrznej sieci niskiego napięcia,
- budowę portierni,
- budowę wiaty na rowery (50 miejsc dla rowerów), wiaty na odpady komunalne i magazynowanie palet,
- budowę układu drogowego oraz chodników,
- budowę 276 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym 3 dla osób niepełnosprawnych), 10 miejsc postojowych dla motocykli,
- budowę zbiornika na wodę p.poż. o objętości 864 m³,
- budowę pompowni ppoż,
- budowę kontenera do magazynowania materiałów chemicznych,
- fundament pod agregat prądotwórczy i zbiornik na azot,
- trzy zjazdy z projektowanego układu drogowego wokół działek inwestora na teren inwestycji (zjazd główny dla samochodów osobowych, zjazd dla tirów, wyjazd dodatkowy dla samochodów osobowych),
- przyłącza elektroenergetycznego, wody, gazu, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej dla projektowanego obiektu,
- nasadzenia zieleni wysokiej i dekoracyjnej,"
WARTOŚĆ W MLN PLN: 53 800 030,63 PLN netto
- wynagrodzenie ryczałtowe
MIEJSCE WYKONANIA: Rosówek 43, 72-001 Rosówek

Raport w formacie PDF