Raporty bieżące

Raport bieżący nr 52/2021 (godz. 15:30)

Temat:
Otrzymanie powiadomień w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Treść raportu:
Zarząd Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) informuje o tym, że Spółka otrzymała powiadomienia złożone w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR („Powiadomienie”). Powiadomienia zostały złożone przez Prezesa Zarządu Pana Dariusza Grzeszczaka oraz DGI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Kopie otrzymanych przez Emitenta powiadomień stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Powiadomienie o transakcji
Raport MAR
Raport MAR korekta

Raport w formacie PDF