Raporty bieżące

Raport bieżący nr 60/2021 (godz. 13:03)

Temat:
Podpisanie Umowy przyrzeczonej na roboty budowlane o wartości 53,8 mln zł – budowa budynku produkcyjnego z częścią magazynową wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Rosówek, dla której w dniu 24 maja 2021 r. Emitent podpisał List Intencyjny.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:
W nawiązaniu do RB 47/2021 z dnia 24 maja 2021 Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta Umowy na roboty budowlane potwierdzające ustalenia Stron w zakresie Listu intencyjnego z dnia 24.05.2021r.

Raport w formacie PDF